ลุงเด้ง ป้าไก่ พาชิม Tai Hing สาขา มงก๊ก ( 2 มื้อ )
Share

ลุงเด้ง ป้าไก่ พาชิม Tai Hing สาขา มงก๊ก ( 2 มื้อ )