วาฟเฟิลบอล Mammy Pancake ติดทำเนียบ 1 ใน 23 Michelin Street Food In Hong Kong (2016) สาขาจิมซาโจ่ย
Share

วาฟเฟิลบอล Mammy Pancake ติดทำเนียบ 1 ใน 23 Michelin Street Food In Hong Kong (2016) สาขาจิมซาโจ่ย