ร้านลูกชิ้นรถเข็นริมทางแบบบ้านๆ ก่อน ไหว้พระใหญ่ Tian Tan Buddha
Share

ร้านลูกชิ้นรถเข็นริมทางแบบบ้านๆ ก่อน ไหว้พระใหญ่ Tian Tan Buddha